Liên Đội Trường Tiểu học Long Điền tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, NH 2020-2021

0
858

Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021; nhằm trang bị và nâng cao kiến thức kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ Công tác Đội cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, tạo cơ hội để các em có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm; qua đó, góp phần thực hiện tốt chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021. Chiều nay, ngày 21/9/2020, Liên đội trường Tiểu học Long Điền tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội năm học 2020 – 2021 cho 24 đội viên là những cán bộ Đội ưu tú của Liên đội .

Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Chỉ huy Đội lần này, các bạn đội viên sẽ được tập huấn, hướng dẫn các nội dung như tập huấn Nghi thức Đội sửa đổi, các bài múa, hát dân vũ trong chương trình năm học, kỹ năng tổ chức sinh hoạt sao, … Đây là hoạt động thường xuyên được tổ chức hàng năm của Liên đội, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội. Qua đó, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng một số kỹ năng thực hành của đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội về vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác Đội ở nhà trường.

Đội viên tập huấn kỹ năng nghi thức Đội

Lớp tập huấn nhằm tạo điều kiện, môi trường để đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng mô hình, loại hình hoạt động Đội tại Chi đội. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học, góp phần nâng cao chất lượng Công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại Liên đội ngày càng phát triển và vững mạnh hơn.

Tin, ảnh: Ngọc Sáng