CẢM ƠN ANH HÙNG, LIỆT SĨ TÔ VĨNH DIỆN

0
871

Tô Vĩnh Diện là người anh hùng quên thân mình cứu pháo lăn xuống vực sâu trong chiến dịch Điện Biên Phủ ngày ấy. Tấm gương hy sinh cứu pháo của anh Tô Vĩnh Diện được toàn mặt trận học tập noi theo. Ngay trong đơn vị, các đồng chí, đồng đội đã theo gương anh vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần tạo nên chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, hành động chèn lưng cứu pháo của anh Tô Vĩnh Diện mãi khắc sâu vào tim những người lính cụ Hồ và những người đang sống. Hình ảnh cao đẹp ấy sẽ sống mãi với thời gian, tươi mới về tinh thần cống hiến và vẹn nguyên giá trị quên mình vì Tổ quốc. —