Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình “Cựu Chiến binh làm Bí thư Đoàn danh dự” huyện Long Điền tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình “Cựu Chiến binh làm Bí thư Đoàn danh dự” khu phố, ấp năm 2019.

0
1357

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thực hiện mô hình. Vào lúc 8h30, ngày 06/3/2020, Tại hội trường Huyện ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình “Cựu Chiến binh làm Bí thư Đoàn danh dự” huyện Long Điền tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình “Cựu Chiến binh làm Bí thư Đoàn danh dự” khu phố, ấp năm 2019.

Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Minh Triết – PBT Tỉnh Đoàn, CT Hội LHTNVN Tỉnh, đ/c Hồ Thanh Huyền – Trưởng Ban Tổ chức-Chính sách Hội CCB Tỉnh, Đ/c Võ Hữu Hạnh-PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện, đ/c Võ Văn Tùng – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực Hội CCB huyện, Thường trực Huyện Đoàn, cùng lãnh đạo Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn; BCH Hội Cựu chiến binh và BCH Đoàn cơ sở xã, thị trấn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh và Bí thư Chi Đoàn Khu phố, ấp; Bí thư Chi Đoàn danh dự.
Đ/c Phan Văn Cung-Chủ tịch Hội CCB huyện, Trưởng BCĐ thực hiện mô hình và đ/c Đỗ Minh Tân – Bí thư Huyện Đoàn, Phó ban thường trực BCĐ thực hiện mô hình CCB làm Bí thư Đoàn danh dự huyện đồng chủ trì hội nghị.
Năm 2019, toàn huyện đã có 22/52 Khu phố, ấp thực hiện mô hình, đạt 42,3%. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB và Huyện Đoàn, sự đồng thuận và nhất trí cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn cơ sở và Hội CCB triển khai thực hiện mô hình. Chi Hội CCB và Chi Đoàn đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, quán triệt thực hiện mô hình “Cựu chiến binh làm Bí thư Đoàn danh dự” trong cán bộ Đoàn, Hội CCB. Tính chủ động, tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò gương mẫu nhiệt tình của đồng chí cựu chiến binh làm Bí thư chi Đoàn danh dự và Bí thư chi Đoàn ấp. Đơn vị xã An Ngãi được cấp tỉnh đánh giá là đơn vị thực hiện tốt mô hình.

Đ/c Võ Hữu Hạnh-PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã thông qua Hướng dẫn liên tịch số: 51-HDLT/ĐTN-HCCB, ngày 25/02/2020 của BTV Huyện Đoàn và BTV Hội CCB huyện về thực hiện Mô hình “Cựu Chiến binh làm Bí thư Đoàn danh dự” khu phố, ấp. Đề ra chỉ tiêu năm 2020 phấn đấu 100% cán bộ Đoàn Thanh niên, cán bộ Hội CCB từ huyện đến khu phố, ấp được triển khai, quán triệt kế hoạch thực hiện mô hình; nhân rộng thực hiện mô hình tại 100% xã, thị trấn và mỗi xã, thị trấn có ít nhất 50% số Chi Đoàn Khu phố, ấp thực hiện mô hình. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, BCĐ tiếp tục củng cố mô hình ở những đơn vị đã thực hiện. Đồng thời, theo đề xuất từ cơ sở, tiếp tục chọn những khu phố, ấp để triển khai thực hiện mô hình, đảm bảo đến cuối năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Nhân dịp này, BCĐ cấp huyện đã khen thưởng 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình.

Tin, ảnh: Minh Tân