Ban Thường vụ Huyện Đoàn Long Điền khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng và nâng cao khả năng tổ chức chỉ đạo, điều hành của cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2020

0
487

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của BCH Huyện Đoàn. Nhằm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, tạo môi trường cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn huyện được giao lưu, trao đổi, thực hành và học tập kinh nghiệm về kỹ năng công tác thanh niên. Căn cứ Kế hoạch số 21-KH/BTGHU, ngày 18/12/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội về Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020; kế hoạch số 206-KH/ĐTN, ngày 04/3/2020 của BTV Huyện Đoàn Long Điền về tổ chức bồi dưỡng lý luận, chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2020.

Sáng ngày 4/6/2020, BTV Huyện Đoàn – Hội LHTNVN huyện tổ chức khai mạc Lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội năm 2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hồng Hải-Uỷ viên thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Uỷ, Báo cáo viên cấp tỉnh; đ/c Đỗ Minh Tân – Bí thư Huyện Đoàn cùng hơn 100 cán bộ Đoàn-Hội-Đội, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện, cấp cơ sở trên địa bàn huyện.

Đợt tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày: 4/6 và 5/6/2020, các học viên sẽ được lãnh đạo Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt 6 chuyên đề chính gồm: Kỹ năng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền. Triển khai các bài học Lý luận chính trị (sửa đổi). Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể: đối với cán bộ đoàn: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đối với đoàn viên, thanh niên: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời. Trang bị kỹ năng khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên. Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Tỉnh, Huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Toàn cảnh buổi tập huấn sáng ngày 4/6/2020

Nội dung các chuyên đề gắn với thực tiễn, hình thức sinh động, trực quan và đổi mới. Vừa trang bị được lý thuyết, vừa thực hành đánh giá kết quả tập huấn. Các học viên sẽ tiến hành làm bài thu hoạch để đánh giá hiệu quả đợt tập huấn.

Tin, ảnh: Minh Tân