Ban Thường vụ Huyện Đoàn Long Điền ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện.

0
2055

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của BCH Huyện Đoàn. Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện đối với Đoàn viên, thanh niên: đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác lý luận của Đoàn, góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trau dồi kiến thức về các lĩnh vực khoa học – kinh tế – chính trị – xã hội,.

Sáng ngày 4/6/2020, BTV Huyện Đoàn tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Long Điền. Đến dự có đ/c Nguyễn Hồng Hải – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên cấp tỉnh; đ/c Đỗ Minh Tân – Bí thư Huyện Đoàn cùng hơn 100 cán bộ Đoàn-Hội-Đội, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện, cấp cơ sở trên địa bàn huyện.

Câu lạc bộ gồm 12 thành viên bao gồm do đồng chí Lê Minh Dũng-PBT Huyện Đoàn-Chủ tịch Hội LHTNVN huyện làm Chủ nhiệm có quy chế hoạt động, kế hoạch sinh hoạt năm 2020. Câu lạc bộ được thành lập với mục đích tập hợp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có cùng sở thích về các lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ. Nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chuyên đề liên quan đến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn; các vấn đề chính trị – thời sự – xã hội trong nước và quốc tế diễn ra hàng ngày liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thảo luận, trao đổi, phản biện, đề xuất các giải pháp hiệu quả để tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên. Định hướng nội dung tuyên truyền theo quan điểm của Đảng và Nhà nước, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy các tài liệu, đề cương tuyên truyền được phát hành trong hệ thống chính trị hoặc các trang thông tin điện tử của tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn – Hội để trang bị kiến thức cho các thành viên. Làm nòng cốt tuyên truyền tại đơn vị, tham gia các hội thi lý luận, các buổi sinh hoạt chính trị do Đoàn – Hội tổ chức.

Đ/c Đỗ Minh Tân-Bí thư Huyện Đoàn trao quyết định và tặng hoa cho thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện

Đồng thời, nắm bắt, trao đổi, định hướng các vấn đề liên quan đến diễn biến tư tưởng, nhận thức của thanh niên; những vấn đề của đoàn viên, thanh niên quan tâm hiện nay (đặc biệt trên các trang thông tin điện tử, các diễn đàn của cộng đồng dân cư mạng), diễn biến của các sự kiện chính trị-xã hội trong nước và quốc tế, những vấn đề tác động trực tiếp đến quyền lợi, nhu cầu của thanh niên; dư luận thanh niên, các luồng tư tưởng khác nhau. Từ đó lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp, tạo điều kiện cho các thành viên câu lạc bộ, các bạn đoàn viên tham gia được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với vấn đề đó và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để các thành viên câu lạc bộ, các bạn đoàn viên tham gia sinh hoạt hiểu được vấn đề một các thấu đáo, cặn kẽ. Tham gia lực lượng nòng cốt phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng Internet. Phát huy vai trò của các thành viên thông qua việc phát động viết tin, bài chuyên đề, phản biện, đối thoại với các diễn đàn của giới trẻ để thể hiện quan điểm cá nhân một cách đúng đắn về các sự kiện tác động đến tình hình chính trị, đất nước hoặc thanh niên.

Sau khi ra mắt, các thành viên Câu lạc bộ đã tham gia Lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền. Triển khai các bài học Lý luận chính trị (sửa đổi). Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Dự kiến trong thời gian tới, định kỳ hàng quý, Câu lạc bộ sẽ duy trì sinh hoạt theo các chuyên đề, nội dung quy chế và Kế hoạch mà Câu lạc bộ đã đề ra.

Tin, ảnh: Minh Tân