Bộ CHQS tỉnh BR-VT tổ chức về nguồn cho chiến sỹ mới

0
204

Trong 2 ngày 24 và 25/4, Bộ CHQS tỉnh BR-VT tổ chức về nguồn cho chiến sỹ mới tham quan, học tập tại các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.

                    Cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN viếng đền thờ Anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu

Theo đó đoàn đã hành quân về nguồn tại Địa đạo Long Phước, Đền thờ nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, khu di tích cách mạng Minh Đạm. Với không khí trang nghiêm và lòng thành kính, cán bộ, chiến sĩ đã đặt vòng hoa và thắp hương tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ và tham quan khu di tích.

                 Tham quan, học tập nhà truyền thống Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tại mỗi nơi đoàn đến, cán bộ, chiến sỹ được thông tin đầy đủ những diễn biến lịch sử, sự hy sinh anh dũng, những chiến công oanh liệt của thế hệ cha ông. Hành quân về nguồn là một hình thức giáo dục trực quan để mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn những chiến công, tấm gương hy sinh của những thế hệ cha ông để có được ngày hôm nay, làm cho mỗi cán bộ chiến sĩ càng thấm nhuần tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu để ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                          Tin, bài: Hiền Lương