Thực hiện Kế hoạch số 677-KH/TĐTN-BTGKT, ngày 03/6/2021 của BTV Tỉnh Đoàn BR-VT về “Kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn BR-VT” và Thông báo số 371-TB/ĐTN, ngày 08/6/2021 của BTV Huyện Đoàn về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021. Từ ngày 23/6-29/6/2021, Huyện Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện đối với 100% Đoàn cơ sở xã, thị trấn. Đ/c Đỗ Minh Tân-Bí thư Huyện Đoàn, chủ trì các buổi kiểm tra; tham dự có đại diện các Đảng ủy, BTV, BCH Đoàn cơ sở xã, thị trấn.

BTV Huyện Đoàn đã tập trung kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021; rà soát tiến độ thực hiện bộ tiêu chí thi đua năm 2021; kiểm tra công tác triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên năm 2021; Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; công tác sinh hoạt Chi Đoàn, việc thực hiện chủ trương xây dựng mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”, thực hiện chủ trương “1+1”, công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Bên cạnh đó, BTV Huyện Đoàn còn kiểm tra chuyên đề về công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả triển khai thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021

Qua kiểm tra cho thấy, Đoàn cơ sở xã, thị trấn đã xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 bám sát nội dung định hướng của Huyện Đoàn; cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu và đăng ký các công trình, phần việc thanh niên, mô hình “Dân vận khéo” năm 2021 theo chỉ đạo của BTV Huyện Đoàn. Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quan tâm thực hiện. Đoàn cơ sở đã chung tay với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Duy trì tốt trang mạng xã hội để tăng cường công tác thông tin, truyền thông hoạt động Đoàn-Hội và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên. Duy trì định kỳ sinh hoạt Chi Đoàn theo quy định, một số đơn vị có đổi mới cách thức sinh hoạt theo hướng phối hợp tổ chức sinh hoạt Đoàn bằng các hoạt động về nguồn với các Chi Đoàn kết nghĩa…

 Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, Đoàn cơ sở xã, thị trấn vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần quan tâm khắc phục như: Nội dung đăng ký công trình, phần việc thanh niên, mô hình “Dân vận khéo” năm 2021 chưa có nhiều đổi mới so với những năm trước; ở một vài đơn vị mô hình Dân vận khéo cấp huyện “Đoàn viên treo ảnh Bác” chưa được quan tâm triển khai theo hướng dẫn của BTV Huyện Đoàn. Việc triển khai Phong trào “Mỗi đoàn viên 01 ý tưởng sáng tạo” theo chỉ đạo chung của Trung ương Đoàn cũng như việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đoàn cấp trên vẫn còn là khâu yếu. Số liệu đoàn viên có lúc có nơi chưa thống nhất, chưa thực tế. Đoàn cơ sở xã An Nhứt chỉ còn 01 biên chế chức danh Bí thư Đoàn, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác.Việc triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, cập nhật ngân hàng ý tưởng sáng tạo, thực hiện mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”, mô hình “Cựu chiến binh làm Bí thư Đoàn danh dự” có lúc có nới chưa được quan tâm. Hồ sơ sổ sách của Chi Đoàn còn nhiều thiếu sót. Công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn cơ sở xã, thị trấn còn nhiều bất cập, Đoàn cơ sở chưa nghiêm túc ban hành các văn bản chỉ đạo mà Đoàn cấp trên truyền tải xuống cơ sở. Do đó, nhiều chủ trương lớn của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn cũng như các văn bản chỉ đạo của Đoàn cấp trên chưa đến được với Chi Đoàn và đoàn viên. Việc chụp gửi nguyên văn văn bản chỉ đạo của Đoàn cấp trên và chỉ đạo qua các nhóm zalo, facebook mà không gửi văn bản hướng dẫn xuống cấp Chi Đoàn nên hầu hết Chi Đoàn không có văn bản hồ sơ lưu trữ theo quy định, không mở sở theo dõi văn bản đi, đến (trong đó có Chi Đoàn trường học), thực hiện các nhiệm vụ, mặt hoạt động chưa đúng chỉ đạo của Huyện Đoàn.

Đ/c Đỗ Minh Tân-HUV, Bí thư Huyện Đoàn (đứng, áo trắng) kết luận tại buổi kiểm tra Đoàn cơ sở xã Tam Phước

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, BTV Huyện Đoàn yêu cầu Đoàn cơ sở thực hiện thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau: Nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Đoàn cấp trên, triển khai đầy đủ các chủ trương, văn bản của Đoàn các cấp đến với Chi Đoàn và đoàn viên; hướng dẫn đăng ký rèn luyện đoàn viên đúng quy định, thực hiện công trình thanh niên hàng năm, cập nhật lại các bài học lý luận chính trị của Đoàn…theo các văn bản chỉ đạo của Huyện Đoàn, kịp thời liên hệ với văn phòng Huyện Đoàn những nội dung chưa rõ để được hướng dẫn. Phải có văn bản triển khai từng mặt hoạt động của Đoàn, tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn hàng tháng theo quy định. Tổ chức tập huấn tại cơ sở ngay để hướng dẫn Chi Đoàn thực hiện đúng hồ sơ đoàn vụ và nâng cao kỹ năng công tác thanh niên cho Bí thư, Phó Bí thư, BCH các Chi Đoàn trực thuộc. Sổ Chi Đoàn phải thể hiện thu đoàn phí đúng quy định, mở sổ theo dõi các khoản thu ngoài đoàn phí, đảm bảo tính thống nhất của đoàn viên, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả quỹ hoạt động của Chi Đoàn. Phát huy sự năng động, sáng tạo của tập thể Ban Chấp hành Chi Đoàn và từng cá nhân đoàn viên trong chi Đoàn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong công tác chuyên môn, đi đầu trong các hoạt động đoàn. Tham mưu với Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ quan tâm hơn đến Chi Đoàn. Quán triệt chỉ đạo của BTV Huyện Đoàn thống nhất tổ chức đại hội, hội nghị Chi Đoàn từ tháng 10 đến tháng 11 hàng năm để xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phù hợp với định hướng chung của Đoàn cấp trên.

Tin, ảnh: Minh Tân