BTV Huyện Đoàn Long Điền quán triệt, nghiên cứu, triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ Đoàn chủ chốt.

0
1289

Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh Đoàn BR-VT, Kế hoạch số 274-KH/HU, ngày 31/12/2019 của BTV Huyện ủy, sáng nay, ngày 25/3/2020, tại phòng họp B khối Huyện ủy, BTV Huyện Đoàn Long Điền tổ chức quán triệt, nghiên cứu, triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho Cán bộ Đoàn. Tham dự có đ/c Đỗ Minh Tân-Bí thư Huyện Đoàn, đ/c Lê Minh Dũng – PBT Huyện Đoàn, đ/c Nguyễn Thành Trí-Ban Tuyên giáo Huyện uỷ-Báo cáo viên chuyên đề và Bí thư các Chi cơ sở Đoàn trực thuộc. Trước khi bắt đầu buổi họp mặt, Huyện Đoàn đã trang bị cho các cán bộ Đoàn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn khô và đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe.

Đ/c Nguyễn Thành Trí-Ban Tuyên giáo Huyện ủy (đứng) quán triệt chuyên đề năm 2020 cho cán bộ Đoàn chủ chốt

Qua buổi quán triệt, giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt nắm vững nội dung chuyên đề về “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện theo phương châm nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, Huyện Đoàn đã chỉ đạo Chi cơ sở Đoàn tổ chức quán triệt cho cán bộ Đoàn chủ chốt, Bí thư Chi Đoàn trực thuộc cơ sở Đoàn sẽ quán triệt cho đoàn viên của đơn vị mình. Huyện Đoàn đã cung cấp cho cơ sở tài liệu học tập chuyên đề và file bài giảng do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ biên soạn. Hạn chế tập trung cán bộ, đoàn viên quá 30 người theo chỉ đạo của Tỉnh, Huyện.

Tin, ảnh: Minh Tân