Thực hiện Kế hoạch số 271-KH/ĐTN, ngày 18/12/2020 của BTV Huyện Đoàn Long Điền về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Nhằm giáo dục cho đoàn viên, học sinh những chặng đường lịch sử gắn với những trang sử hào hùng của dân tộc; đồng thời cũng là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã dũng cảm hy sinh, bậc lão thành cách mạng đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc đấu tranh giải phóng, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vào lúc 7 giờ sáng, ngày 18/36/2021, BTV Huyện Đoàn tổ chức Hành trình “Tiếp nối truyền thống – Vững bước tương lai”; tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho tổ chức Đoàn; tuyên dương “học sinh 3 tốt”, năm học 2020-2021. Tham dự có đồng chí Trần Quang Vinh-HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận huyện ủy; đ/c Đỗ Minh Tân-HUV, Bí thư Huyện Đoàn, Tạ qunag Phú-Ban TTNTH Tỉnh Đoàn, đ/c Nguyễn Văn Tình-PCT Hội CCB huyện cùng 30 cán bộ, ĐVTN, học sinh tiêu biểu được tuyên dương.

Cán bộ, đoàn viên, học sinh huyện Long Điền đã đến các di tích lịch sử gồm: Trường Văn Lương, Nhà tưởng niệm nữ anh hùng Võ Thị Sáu, Tượng đài nữ anh hùng Võ Thị Sáu, địa đạo Long Phước, Di tích Khu Căn cứ Minh Đạm.

Nhân dịp này, Huyện Đoàn đã tuyên dương 08 cán bộ Đoàn tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho tổ chức Đoàn năm 2021; tuyên dương 12 “học sinh 3 tốt” cấp huyện, năm học 2020-2021 

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và Huyện Đoàn Long Điền tuyên dương gương cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2021

Thông qua hành trình nhằm tổ chức giáo dục truyền thống giúp đoàn viên, học sinh hiểu sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Qua đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lòng yêu nước, tự hào về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm trưởng thành và phát triển. Tiếp tục củng cố lòng tin của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, tham gia đấu tranh những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tin, ảnh: Minh Tân