Nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cũng như làm rõ những kết quả, nguyên nhân của những mặt đạt được và chưa đạt được; tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém; từ đó đề xuất những giải pháp trong việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo sự lan tỏa trong xã hội về Chỉ thị 05. Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và toàn khóa”, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo lời Bác.

Với những ý nghĩa trên, sáng ngày 29/9/2021, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Long Điền tổ chức “Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, và triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021”.

Tham dự Hội nghị, có đ/c Trần quang Vinh-Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đ/c Đỗ Minh Tân-Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, đ/c Nguyễn Thành Trí-Chuyên viên Ban tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo viên cấp huyện. Ngoài ra còn có các đ/c ủy viên BTV, BCH Huyện đoàn, Bí thư, PBT các Chi, cơ sở đoàn, UVBCH Đoàn cơ sở xã, thị trấn, các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong Hội nghị. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn phức phức tạp, thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh, BTV Huyện Đoàn tổ chức hội nghị hình thức trực tuyến qua phần mềm google meet với tổng số 09 điểm cầu, thu hút 90 cán bộ Đoàn tham gia.

Nhìn chung, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị các cấp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nề nếp, trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị. Làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của đảng viên, cán bộ, ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Để ghi nhận những thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo lời Bác của các tập thể và cá nhân cán bộ đoàn trong toàn huyện. BTV Huyện Đoàn tặng giấy khen cho 02 tập thể gồm Đoàn cơ sở thị trấn Long Hải và Đoàn cơ sở xã Phước Tỉnh; 03 cá nhân gồm đ/c Trịnh Trần Thùy Trang – PBT Đoàn cơ sở thị trấn Long Hải; đ/c Nguyễn Minh Quân – BT Đoàn cơ sở xã Phước Tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Đức – BT Chi Đoàn TTYT Huyện.

Đ/c Đỗ Minh Tân-HUV, Bí thư Huyện Đoàn trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Song song đó, với mục đích tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa, làm cho cán bộ, đoàn viên và thanh niên nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cán bộ Đoàn toàn huyện đã được nghe đ/c Nguyễn Thành Trí – Báo cáo viên cấp huyện quán triệt chuyên đề  “Học tập và làm theo tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 và toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đ/c Nguyễn Thành Trí-Báo cáo viên cấp huyện triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 và toàn khóa Đại hội XIII

Việc học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đoàn viên, nhất là người đứng đầu tổ chức Đoàn về việc học tập và làm theo Bác.

Tin, ảnh: Minh Tân