Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nằm 2020, nhằm đánh giá, tổng kết đánh giá vai trò của tổ chức Đoàn trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Long Điền, giai đoạn 2012-2020; nêu bật những thành tích, hiệu quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2030; kiến nghị, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên. Nhân rộng các mô hình hoạt động tiêu biểu của các cơ sở Đoàn, Hội. Được sự thống nhất của BTV Tỉnh Đoàn và Thường trực Huyện uỷ, ngày 13/11/2020, Huyện Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá vai trò của tổ chức Đoàn trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Long Điền giai đoạn 2012-2020

Đến tham dự hội nghị, có các đồng chí Hà Thanh Hùng-UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đ/c Đỗ Minh Tân – Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn. Ngoài ra, tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong BTV, BCH Huyện Đoàn, đại diện các Chi cơ sở Đoàn, TPT Đội các trường; Bí thư, PBT Chi Đoàn khu phố, ấp, trường học

Giai đoạn 2012-2020, là một giai đoạn với nhiều hoạt động phong trào Đoàn, đã thể hiện được vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, khẳng định được vị thế và chất lượng của tổ chức Đoàn-Hội trong xã hội. Hiện nay tổng số thanh niên trên địa bàn huyện là 27.259 thanh niên, chiếm 24,86% dân số, thanh niên có mặt tại địa phương là 10.822, là lực lượng lao động đông đảo và nòng cốt của huyện, với tỷ lệ trên 50% lực lượng lao động xã hội. Đã tham gia vào tổ chức Đoàn – Hội là  7.663/10.822 thanh niên có mặt tại địa phương vào tổ chức Đoàn, Hội, tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 70,8%. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 24 cơ sở Đoàn, 07 tổ chức Hội LHTN Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới, thanh niên huyện Long Điền đã từng bước trưởng thành, tiếp tục phát huy tinh thần hăng hái thi đua học tập, lao động, xung kích đảm nhận những việc khó, lĩnh vực mới, góp phần xứng đáng vào những thắng lợi của công cuộc ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế – xã hội.

Thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh Đoàn về triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND huyện về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Long Điền giai đoạn 2012-2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình phát triển thanh niên đến các chi, cơ sở Đoàn trực thuộc và yêu cầu các chi, cơ sở Đoàn căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

BTV Huyện Đoàn ban hành Kế hoạch giám sát thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện, giai đoạn 2016 – 2017 đối với UBND xã Phước Tỉnh, UBND xã Phước Hưng, UBND xã An Ngãi và UBND thị trấn Long Hải; giám sát thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện, giai đoạn 2012-2020 đối với UBND xã Phước Hưng, UBND xã Phước Tỉnh.

Nhìn chung, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện giai đoạn 2012-2020, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, công tác thanh niên và các phong trào của đoàn thanh niên trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực; đội ngũ cán bộ trẻ thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và được gới thiệu, ứng cử, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở địa phương. Chính quyền các cấp đã quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên; quan tâm chăm lo đến đời sống của thanh niên trên các lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục – đào tạo, dạy nghề. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực; thể hiện được vai trò nòng cốt trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nội dung hoạt động để tổ chức, xây dựng các phong trào, các cuộc vận động phong phú, đa dạng đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của Đoàn viên và thanh thiếu niên, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

Đ/c Hà Thanh Hùng-UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như mô hình tổ chức và hoạt động của một vài cơ sở Đoàn chưa thật sự thu hút thanh niên, nhất là nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn và hoạt động của Đoàn cơ sở chưa thật sự hấp dẫn. Nội dung về xung kích cải cách hành chính, xung kích hội nhập kinh tế quốc tế, đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội khi triển khai tại một số cơ sở Đoàn còn hạn chế, chưa có giải pháp cụ thể, hiệu quả chưa cao. Công tác cán bộ của Đoàn còn gặp nhiều khó khăn; năng lực, trình độ nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, xã hội của một vài cán bộ Đoàn còn hạn chế. Cơ sở vật chất dành cho công tác thanh niên mặc dù đã được đầu tư xây dựng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của đông đảo thanh niên và các phong trào thanh niên.  Tình trạng vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong thanh niên vẫn còn diễn ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hà Thanh Hùng-UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã chỉ đạo BTV Huyện Đoàn chủ động tham mưu, đề xuất Thường trực Huyện ủy-UBND huyện và BCĐ Chương  trình phát triển thanh niên huyện tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện, giai đoạn 2012-2020; đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế từ cơ sở. Tham mưu với Thường trực Huyện ủy Long Điền chỉ đạo các cấp ủy quan tâm hơn nữa việc Chương trình phát triển thanh niên huyện trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Minh Tân