Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của BCH Huyện Đoàn, nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những Bí thư Chi Đoàn tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện nhà. Đẩy mạnh các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tại các cơ sở đoàn, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn các cấp; đáp ứng nhu cầu về học tập của đông đảo thanh thiếu niên. Tạo môi trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao hiểu biết lẫn nhau cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn của các khu vực, đối tượng trong toàn huyện, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, đồng thời đảm bảo tính giáo dục, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Vào lúc 19 giờ, ngày 24/10/2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Long Điền tổ chức tuyên dương 11 Bí thư Chi Đoàn tiêu biểu năm 2020. Đây là những cán bộ đoàn tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, ý tưởng được ứng dụng hiệu quả, thiết thực, những mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên hoặc trong công tác, học tập, lao động sản xuất. Liên hệ mật thiết với đoàn viên thanh niên, có nhiều đóng góp trong xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Thường trực Huyện Đoàn tặng giấy khen và quà cho Bí thư Chi Đoàn tiêu biểu năm 2020

Đây là dịp để Huyện Đoàn phát hiện, giới thiệu và tuyên dương các đồng chí Bí thư Chi Đoàn tiêu biểu, cán bộ Đoàn xuất sắc trong huyện có những mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Được tổ chức đoàn đánh giá và phân loại là đoàn viên xuất sắc.

Tin, ảnh: Minh Tân