Thực hiện Kế hoạch số: 288-KH/ĐTN, ngày 02/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện Đoàn Long Điền về hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Long Điền năm 2021. Với mục đích thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ, góp phần thực hiện mục tiêu đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác lý luận của cán bộ Đoàn và thành viên CLB Lý luận trẻ huyện. Tạo điều kiện cho thành viên CLB Lý luận trẻ huyện trau dồi kiến thức chính trị, thông tin kết quả Đại hội và các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, NK 2020-2025 đã đề ra.

Vào lúc 08 giờ 30 phút, sáng ngày 23/3/2021, Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện tổ chức sinh hoạt các thành viên Câu lạc bộ quý I năm 2021. Tham dự có đồng chí Đỗ Minh Tân-HUV, Bí thư Huyện Đoàn, đồng chí Nguyễn Thành Trí-Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo viên cấp huyện cùng các thành viên của Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện.

Đ/c Nguyễn Thành Trí-báo cáo viên cấp huyện (áo trắng, đứng) tuyên truyền kỉ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941-28/01/2021).

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB đã được thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; một số kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I năm 2021 của Đảng bộ huyện; tuyên truyền kỉ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941-28/01/2021). Qua đó ôn lại vai trò Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, những đóng góp to lớn của Người với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước

Mỗi thành viên CLB Lý luận trẻ huyện sẽ trở thành Báo cáo viên, Tuyên truyền viên của Đoàn trong công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.

Tin, ảnh: Minh Tân.