Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Long Điền tổ chức sinh hoạt quý III năm 2020 triển khai Nghị quyết Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, NK 2020-2025.

0
866

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của BCH Huyện Đoàn. Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện đối với Đoàn viên, thanh niên: đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác lý luận của Đoàn, góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trau dồi kiến thức về các lĩnh vực khoa học – kinh tế – chính trị – xã hội, cũng như rèn luyện, phát triển sở thích, năng khiếu và các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong thực tiễn, làm cơ sở chuẩn bị cho các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai của đoàn viên, thanh niên. Sáng ngày 15/9/2020, Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Long Điền tổ chức sinh hoạt quý III năm 2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Trí-Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đ/c Lê Minh Dũng – Phó Bí thư Huyện Đoàn cùng thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Long Điền.

Đ/c Nguyễn Thành Trí-Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy (đứng) thông tin kết quả Đại hội và các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, NK 2020-2025

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện đã được đồng chí Nguyễn Thành Trí-Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin kết quả Đại hội và các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, NK 2020-2025 đã đề ra. Đồng thời, trao đổi, định hướng các vấn đề liên quan đến diễn biến tư tưởng, nhận thức của thanh niên; những vấn đề của đoàn viên, thanh niên quan tâm hiện nay (đặc biệt trên các trang thông tin điện tử, các diễn đàn của cộng đồng dân cư mạng). Từ đó lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp, tạo điều kiện cho các thành viên câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân về kết quả Đại hội và các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, NK 2020-2025.

Tin, ảnh: Minh Tân