CHI ĐOÀN KHU DÂN CƯ SỐ 9 – CÔN ĐẢO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2022-2024 VÀ BẦU TRỰC TIẾP BÍ THƯ TẠI ĐẠI HỘI

Vào lúc 7h30, ngày 12/02/2022, Chi đoàn Khu dân cư số 9 tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.

0
156

Thực hiện Kế hoạch 239-KH/ĐTN ngày 06/01/2022 của Huyện đoàn Côn Đảo về việc chỉ đạo tổ chức điểm đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở.

Thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/ĐTN ngày 12/01/2022 của Huyện đoàn Côn Đảo về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Côn Đảo lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Chi đoàn Khu dân cư số 9 nhiệm kỳ 2022 – 2024

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022, đề ra phương hướng cho hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024. Đặc biệt là bầu ra Ban chấp hành mới có đủ năng lực nhằm lãnh đạo phong trào Đoàn tại khu dân cư. Được sự đồng ý của Chi bộ Khu dân cư số 9, Ban Thường vụ Huyện đoàn, vào lúc 7h30, ngày 12/02/2022, Chi đoàn Khu dân cư số 9 tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đỗ Phi Phúc – Huyện Ủy viên – Bí thư Huyện Đoàn Côn Đảo; Phạm Thị Mỹ Hạnh – Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 9; cùng đại diện Ban Công tác MT và các đoàn thể, Ban Điều hành Khu dân cư số 9; Đại diện BCH các Chi đoàn Khu dân cư trên địa bàn huyện và 10/10 đoàn viên thuộc Chi đoàn Khu dân cư số 9.
Ban Chấp hành Chi đoàn Khu dân cư số 9 nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt Đại hội và nhận hoa                                           chúc mừng từ Huyện Đoàn Côn Đảo.
Tại Đại hôi, các Đại biểu đã được nghe trình bày báo cáo tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2024. Bầu BCH Chi đoàn gồm 03 đ/c và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu chỉ định và 01 đại biểu dự khuyết.