Công tác rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

0
957

Trong năm học 2019 – 2020, các nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được BCH Đoàn các trường THPT chú trọng và coi đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Từ đó, nhiệm vụ của Nhà trường không chỉ là giảng dạy về kiến thức mà phải song song đó là giáo dục và rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho học sinh. Không những thế, có rất nhiều kỹ năng thực hành xã hội chỉ ở trường học mới có thể rèn luyện cho các em học sinh. Vì vậy, việc giáo dục và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh là trách nhiệm của Nhà trường.

Nhận thức được vai trò của mình trong nhiệm vụ này, trong năm học 2019 – 2020, BCH Đoàn Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh BRVT luôn giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức các hoạt động cho học sinh nhằm rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội. Những kỹ năng mà BCH Đoàn Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh BRVT hướng tới để rèn luyện cho học sinh như: Kỹ năng tự nhận thức bản thân, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, kỹ năng tư duy sáng tạo, … Nhằm trang bị những kỹ năng này, BCH Đoàn Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh BRVT đã chủ động đưa các nội dung giáo dục kỹ năng thực hành xã hội vào nội dung giảng dạy 01 buổi/tuần. Đồng thời, BCH Đoàn Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh BRVT cũng đã tiến hành tổ chức các hoạt động để rèn luyện các kỹ năng trên cho học sinh thông qua các hoạt động phong trào như sau: Các trò chơi dân gian, các hoạt động thể dục thể thao,… các học sinh tham gia rất tích cực có nhiều sản phẩm đẹp, đầy sáng tạo…

Đoàn viên, học sinh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh BRVT tham gia các hoạt động để rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội thông qua các trò chơi dân gian.

Mục tiêu giáo dục kỹ năng thực hành xã hội trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp. Hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực. Kỹ năng thực hành xã hội giúp học sinh có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành, tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Thực tế cho thấy người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng thực hành xã hội. Do đó, việc giáo dục kỹ năng cho học sinh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà BCH Đoàn Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh BRVT luôn chú tâm thực hiện thật tốt để các em có được những vốn kỹ năng cho cuộc sống của các em sau này.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa