Thực hiện Công văn số 2375-CV/TĐTN-BTGTK, ngày 27/4/2021 của BTV Tỉnh đoàn BR-VT và Công văn số 529-CV/HU ngày 19/4/2021 về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Dân vận khéo 2021;

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); BTV Huyện Đoàn đã thực hiện Công trình thanh niên chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Mô hình Dân vận khéo “Đoàn viên treo ảnh Bác”

Theo đó, BTV Huyện Đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 64-HD/ĐTN về việc thực hiện Mô hình Dân vận khéo với chủ đề “Đoàn viên treo ảnh Bác” – là công trình thanh niên cấp huyện chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Mô hình được triển khai đến 100% các Chi, cơ sở Đoàn và tổ chức thực hiện theo 02 giai đoạn, qua đó đánh giá chất lượng triển khai trong giai đoạn 01 (từ ngày phát động đến ngày 19/5/2021 – Sinh nhật Bác), tăng cường chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 02 (từ ngày kết thúc giai đoạn 01 đến ngày 15/10/2021 – Ngày truyền thống Dân vận). Là hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời giáo dục ĐVTN học tập và làm theo Bác thông qua những hành động, việc làm nhỏ nhất, tạo điều kiện cho mỗi người thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Kết quả, Giai đoạn 1: 21 ủy viên BCH Huyện đoàn, 100% đồng chí Ủy viên BCH các cơ sở Đoàn và Bí thư, PBT Chi đoàn khu phố, ấp tham gia, đạt 100%. Giai đoạn 2: phát huy những kết quả đạt được, BTV Huyện đoàn phát động Mô hình “Đoàn viên treo ảnh Bác Hồ” trong mỗi gia đình đoàn viên, thanh niên trên địa huyện. Tuy nhiên, với tỷ lệ người có đạo chiếm gần 50% tổng số dân trong toàn huyện nên bước đầu thực hiện việc treo ảnh Bác Hồ trong mỗi gia đình ĐVTN có đạo gặp không ít khó khăn

Đến cuối tháng 10/2021, 100% cơ sở Đoàn đã thực hiện với 3.365/5.177 hộ gia đình ĐVTN toàn huyện thực hiện treo ảnh Bác Hồ trong nhà, đạt tỷ lệ 65%. Tổng kinh phí thực hiện trên 40 triệu đồng; trong đó cấp ủy, chính quyền vận động các nhà tài hảo tâm ủng hộ gần 20 triệu đồng để mua ảnh Bác Hồ, số còn lại do đoàn viên tự đóng góp… Đặc biệt, nét nổi bật trong thực hiện phong trào này là nhiều Chi, cơ sở đoàn đã sử dụng tiền khen thưởng các hoạt động, phong trào đặt mua ảnh Bác Hồ tặng các gia đình nhân dân nghèo của địa phương.

Tại các địa phương, đơn vị, mô hình được tổ chức bằng nhiều hình thức như: mỗi cán bộ, ĐVTN treo ảnh Bác Hồ ở vị trí trang trọng trong gia đình hoặc đặt ngay ngắn trong góc làm việc, góc học tập; tặng ảnh Bác cho Chi đoàn, ĐVTN có thành tích hoạt động phong trào tốt qua các đợt thi đua…Điển hình như: Đoàn thị trấn Long Hải đã phát động thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2021 chủ đề “Đoàn viên treo ảnh Bác” và trao tặng 25 ảnh Bác cho 25 chi đoàn trong buổi lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2021; Đoàn cơ sở xã Phước Tỉnh phối hợp với Hội Cựu binh địa phương triển khai đến toàn thể Hội viên Hội Cựu chiến binh; Đoàn cơ sở xã Tam Phước 37/37 gia đình ĐVTN là Đảng viên treo ảnh Bác tại nhà…

Với 65% cán bộ đoàn, đoàn viên trên địa bàn huyện treo ảnh Bác Hồ là sự thể hiện lòng tôn kính của người dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chuyển biến rõ nét của mỗi cán bộ, đảng viên trẻ, ĐVTN và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, Mô hình còn một vài khó khăn, hạn chế như Còn nhiều gia đình đoàn viên chưa thực hiện, chỉ tiêu Đoàn cơ sở xã, thị trấn đăng ký thực hiện hoàn thành ít nhất 70% tổng số đoàn viên của đơn vị chưa hoàn thành

Đ/c Đỗ Minh Tân-HUV, Bí thư Huyện Đoàn phát động thực hiện Mô hình Dân vận khéo với chủ đề “Đoàn viên treo ảnh Bác” – Công trình thanh niên cấp huyện chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Trong năm 2022, Huyện Đoàn tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên và Nhân dân hưởng ứng mô hình treo ảnh Bác tại gia đình, cơ quan, đơn vị, phấn đấu đảm bảo năm 2022 sẽ đạt tỷ lệ 80-90%. Bên cạnh đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ Đoàn; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên trong việc tuyên truyền, thực hiện Mô hình “Đoàn viên treo ảnh Bác”. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ sở Đoàn thực hiện, rút kinh nghiệm và thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động sao cho phù hợp với từng thành phần, đối tượng. Định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, coi trọng công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời động viên, cổ vũ, phát huy tính tích cực, chủ động của các tập thể, cá nhân trong thực hiện mô hình. Hoàn thành chỉ tiêu thực hiện Mô hình “Dân vận khéo” năm 2021 chủ đề “Đoàn viên treo ảnh Bác” trong năm 2022

Tin, ảnh: Minh Tân