Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Thanh Nghị – Kỷ niệm 110 ngày sinh (6/3/1911 – 6/3/2021)

0
1447

Đồng chí Lê Thanh Nghị, tên thật là Nguyễn Khắc Xứng, sinh ngày 6/3/1911, trong một gia đình nho giáo, có truyền thống yêu nước, tại làng Thượng Cốc, nay thuộc xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ khóa III, IV

Ban Biên tập WEB