ĐẠI HỘI ĐIỂM – 02 CHI ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH

0
213

     Trong hai ngày giữa tháng 01/2022 (ngày 12 và 14/01/2022), Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Chi đoàn cơ sở Phòng Tham mưu thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Trang trí khánh tiết tại Đại hội Chi đoàn Phòng CS ĐTTP về ma túy CAT

     Trong nhiệm kỳ 2019 – 2022 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cấp ủy Chi bộ Phòng Tham mưu và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, hai Chi đoàn cơ sở đã phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác và đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn cũng như trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên. 

     Tại Đại hội, các Chi đoàn đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024; thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024. 

Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội Chi đoàn Phòng Tham mưu

     Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành các Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024 đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, yêu cầu công tác; bầu trực tiếp Bí thư Chi đoàn tại Đại hội; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

     Với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi đại biểu tham dự Đại hội đã phát huy trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận các vấn đề quan trọng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời xác định rõ những mặt mạnh, tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất những ý tưởng, sáng kiến cùng trí tuệ tập thể đóng góp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị giai đoạn mới.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội

     Thành công quan trọng của Đại hội thể hiện ở việc đã lựa chọn bầu ra Ban chấp hành và đồng chí Bí thư Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2024 trực tiếp tại Đại hội có đủ năng lực và phẩm chất, thể hiện tính kế thừa liên tục, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên trong đơn vị./.