Đại hội Liên đội trường TH Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Bà Rịa nhiệm kỳ 2020 – 2021

0
594

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021 của Hội đồng Đội thành phố Bà Rịa. Được sự nhất trí và chỉ đạo của Chi bộ, BGH nhà trường, Liên đội trường TH Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Bà Rịa đã tiến hành tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Đại Hội được tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15/10/2020. Tại đại hội, các đại biểu được nghe và đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020; Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021. Thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong năm về công tác học tập cũng như thực hiện các phong trào thi đua. Đại hội đã thống nhất cao và đưa dự thảo Chương trình thành Nghị quyết Liên đội để cùng thực hiện. Đặc biệt trong đại hội liên đội, các đại biểu đã được lắng nghe những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của cô Hiệu trưởng để từ đó có hướng phấn đấu đạt hiệu quả cao trong năm học này.

Đoàn Chủ tịch đại hội thông qua báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020; Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021

Trong Đại hội, từng đại biểu được thể hiện tính dân chủ cao thể hiện qua lá phiếu của mình. Đại hội đã thống nhất bầu Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 2020 – 2021 gồm 13 thành viên. Đây là những bạn đội viên ưu tú, có đủ năng lực, hạnh kiểm tốt, yêu thích công tác Đội. Đại hội tin tưởng rằng với năng lực và sự nhiệt tình của mình, các bạn trong Ban chỉ huy Liên đội khóa mới sẽ phát huy hết khả năng của mình để từng bước đưa Liên đội trường TH Nguyễn Bá Ngọc trở thành Liên đội vững mạnh, đạt nhiều thành tích trong phong trào thiếu nhi thành phố Bà Rịa.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa