Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” năm học 2020-2021 Đoàn Trường THPT Bà Rịa

0
746

Trong những năm qua, Trường THPT Bà Rịa luôn quan tâm đến việc xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, trong đó đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, đoàn viên thanh niên.

Sáng ngày 09/11/2020 Đoàn trường THPT Bà Rịa tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh, đoàn viên thanh niên ý thức giữ gìn văn hóa học đường “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” và tập huấn kỹ năng sống cho các em học sinh là vấn đề hết sức cần thiết.

Các em học sinh trường THPT Bà Rịa được tuyên truyền, giáo dục, ý thức giữ gìn văn hóa học đường “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”

Tại diễn đàn các em học sinh của trường THPT Bà Rịa được nghe về các vấn đề xây dựng tình bạn đẹp, nguyên nhân, thực trạng, những biểu hiện của bạo lực học đường; giải pháp, kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường hiện nay. Bên cạnh đó, các em đã chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống; chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh.

Thông qua diễn đàn nhằm giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh, góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong nhà trường.

Tin, ảnh: Thành đoàn Bà Rịa