Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức thực hiện Phần việc thanh niên “Tuổi trẻ Phòng PK02 chung tay phòng chống Đại dịch Covid-19”

0
2286

Bắt đầu từ ngày 13/3/2020, tuổi trẻ Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức thực hiện Phần việc thanh niên “Tuổi trẻ Phòng PK02 chung tay phòng chống Đại dịch Covid-19”.

ĐVTN Phòng CSCĐ rửa tay khử khuẩn, phát khẩu trang, bao tay y tế cho người dân đến trụ sở Công an tỉnh liên hệ công tác tại Vọng gác Thanh niên

Kết hợp với Công trình thanh niên “Vọng gác thanh niên”, tuổi trẻ Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động đã sáng tạo trong việc nêu cao tinh thần phòng chống Đại dịch Covid-19 cho nhân dân đến liên hệ công tác tại trụ sở Công an tỉnh thông qua việc phát khẩu trang, bao tay y tế và nước rửa tay khô tại Vọng gác. Ước tính mỗi ngày có hơn 150 lượt người dân đến liên hệ công tác.

ĐVTN Phòng CSCĐ phát khẩu trang, bao tay y tế cho người dân

Dự kiến phần việc thanh niên sẽ được thực hiện liên tục từ ngày 13/3/2020 đến hết ngày 20/3/2020 và sẽ tùy tình hình thực tế của dịch Covid-19 để duy trì. Kinh phí tổ chức thực hiện do Đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động đóng góp.

Tin bài: Đoàn TN Công an tỉnh.