Những năm qua, phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” luôn được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào đã giúp đoàn viên, thanh niên có việc làm ổn định vươn lên làm giàu, góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Việc đồng hành với thanh niên trong việc lập thân lập nghiệp vô cùng quan trọng và được Đoàn cơ sở xã quan tâm sâu sắc.

Xã An Ngãi có hơn 1.070 thanh niên và có 716 có mặt tại địa phương. Xác định công tác phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy Đoàn Thanh niên cùng các ban ngành đoàn thể xã đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ ĐVTN trên bước đường lập thân, lập nghiệp. Đoàn cơ sở xã chỉ đạo các chi đoàn chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu về học tập, nghề nghiệp và việc làm của thanh niên. Phối hợp các ban ngành đoàn thể xã tạo điều kiện cho ĐVTN tham gia các lớp tập huấn giúp nâng cao kiến thức trong sản xuất, phát triển kinh tế. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho ĐVTN được triển khai thường xuyên. Năm 2020, Đoàn cơ sở xã đã tư vấn, giới thiệu việc làm tư vấn học nghề cho hơn 70 đoàn viên thanh niên làm việc tại các xí nghiệp: Changchun Vina, học lái xe…

Đồng thời, phối hợp cùng MTTQ VN xã hỗ trợ trang thiết bị, trao tặng máy may tạo việc làm cho thanh niên Nguyễn Thị Chi  – ấp An Phước, xã An Ngãi vươn lên cải thiện cuộc sống. Nhằm hỗ trợ vốn giúp ĐVTN phát triển kinh tế, BCH Đoàn xã đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ thanh niên Nguyễn Thành Trung – ấp An Hòa, xã An Ngãi vay vốn để nâng cao trang thiết bị với số vốn 70 triệu đồng; tạo điều kiện cho 45 đoàn viên thanh niên được vay vốn giải quyết việc làm qua các hội, đoàn thể khác với số tiền hơn 01 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi đã tạo cơ hội giúp ĐVTN phát triển sản xuất, phát huy nội lực, khai thác thế mạnh của địa phương để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Ngoài ra, các phòng trào “Thanh niên làm kinh tế giỏi”, “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế” tiếp tục được triển khai sâu rộng. Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong học tập, trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội được chú trọng. Từ đó, góp phần hỗ trợ ĐVTN trong học tập, nghiên cứu khoa học; nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho ĐVTN.

Đoàn cơ sở phối hợp trao tặng máy may tạo việc làm cho thanh niên Nguyễn Thị Chi

Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên lập thân, lâp nghiệp của Đoàn thanh niên xã trong thời gian qua đã góp phần thiết thực phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thời gian tới, Đoàn thanh niên xã sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò đồng hành với thanh niên trên mọi lĩnh vực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN trong phát triển kinh tế; tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế.

Tin: Thanh Tuyền.