Nhằm huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn khu dân cư. Ngày 26/9/2020, tại trụ sở ấp Phước Bình, Đoàn cơ sở xã Tam Phước tổ chức Hội nghị ra mắt Mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” tại ấp Phước Bình.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đoàn xã đã ra mắt Đội Thanh niên tình nguyện của Chi Đoàn ấp Phước Bình thực hiện Mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”, cho các đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội. Đại diện Đoàn cơ sở, đồng chí Lê Nguyễn Nhựt Minh – Bí thư Đoàn Thanh niên xã có ý kiến đề nghị Chi ủy Chi bộ ấp, Ban, Ngành đoàn thể ấp, tổ dân cư tích cực phối hợp với Chi Đoàn ấp tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào phòng chống tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn ấp Phước Bình nói riêng và trên địa bàn xã Tam Phước nói chung, cùng với địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: Lê Minh