Thực hiện Kế hoạch số 323-KH/ĐTN, ngày 22/6/2021 của BTV Huyện Đoàn Long Điền về xây dựng “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu” năm 2021. Nhằm nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh các hoạt động của thanh niên tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn, tạo môi trường để thu hút, tập hợp thanh niên. Tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tại địa bàn nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường; mỹ quan đô thị, làm xanh – sạch – đẹp cảnh quan, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả việc thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị.

Tuyến Đường số 3 ấp Phước Trung là tuyến đường chạy ngang qua hai trường tiểu học Tam Phước và THCS Mạc Đỉnh Chi thuộc địa bàn xã Tam Phước. Đoàn cơ sở đã chọn tuyến đường này làm “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu” chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyến đường dài 1.000m được lắp đặt 20 cây trụ đèn chiếu sáng, mỗi cây cách nhau 22m, Đoàn cơ sở đã đặt 60 chậu hoa tái chế bằng lốp xe được trang trí các hình vẽ ngộ nghĩnh, dễ thương do chính các bạn đoàn viên xã Tam Phước vẽ, được đặt theo hình chử “Z” trải dài theo hết dọc hai bên đường. Mỗi chậu hoa được trồng nhiều loại cây và hoa khác nhau như: cây chiều tím, cây lưỡi hổ, hoa mười giờ , …Kinh phí thực hiện 35 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, các mạnh thường quân thuộc ấp Phước Trung và một phần kinh phí của Đoàn cơ sở xã Tam Phước. Các bạn đoàn viên xã Tam Phước đã đầu tư thời gian gần 01 tháng qua từ khâu lên ý tưởng, dọn dẹp vệ sinh, xoá bảng quảng cáo, chọn lốp xe, vẽ trang trí lốp xe, lắp đặt đèn đường chiếu sáng đến khâu trồng hoa.

ĐVTN xã Tam Phước trang trí bánh xe làm chậu hoa

ĐVTN trồng hoa dọc “Tuyến đường Thanh niên kiểu mẫu”

Công trình “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu” đã góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi theo hướng tích cực thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biển đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững của cộng đồng dân cư với phương châm “vì lợi ích của dân, thực hiện bằng sức dân và do dân tự quản” góp phần xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2021. Tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân cùng bảo quản, cán bộ đoàn viên thanh niên chung tay chăm sóc, duy trì hiện trạng đường hoa phát triển tốt.

Tin, ảnh: Tiểu Nhi