Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đối với các đối tượng thanh niên sử dụng ma túy trên địa bàn xã. Mặc khác, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an Nhân dân với tổ chức Đoàn trong phòng, chống tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên; Phổ biến các chính sách về đào tạo nghề, tạo việc làm, vay vốn sản xuất kinh doanh và các hỗ trợ khác góp phần phòng, chống tái nghiện, tái phạm, để các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả trên địa bàn xã.

Tối ngày 14/10/2020, Đoàn cơ sở xã Tam Phước phối hợp với Công an xã tổ chứcHội nghị tuyên truyền các chính sách, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng và cảm hoá giáo dục thanh niên sau cai trên địa bàn xã. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Nguyễn Nhựt Minh, Bí thư Đoàn cơ sở xã và Đồng chí Đặng Văn Truyền, Phó Trưởng Công an xã Tam Phước, cùng 20 thanh niên sau cai tham dự. Đây là những thanh niên được quản lý theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP; Nghị định 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Đề án 163/CP của Chính phủ về cảm hóa giáo dục tại cộng đồng dân cư và đối tượng vừa chấp hành xong án tù.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn Thanh niên xã và Công an xã cũng đã tuyên truyền về các tác hại của ma túy, cũng như tuyên truyền các chính sách, hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, cho các thanh niên sau cai muốn vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Tin, ảnh: Lê Minh