Nhằm kịp thời động viên tin thần các thanh niên chuẩn bị tốt lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc vận động thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ cao đẹp của mỗi thanh niên Việt Nam.

Vào lúc 19h, ngày 02/3/2021, Đoàn Thanh niên Thị trấn Long Điền phối hợp tổ chức Lễ Tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ 2021, qua đó biểu dương tinh thần hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc và tin tưởng rằng trong môi trường quân đội các thanh niên sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ góp phần giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ Đoàn thanh niên thị trấn tặng 31 xuất quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021. Thông qua hoạt động nhằm tạo sự thân mật, gặp gỡ động viên bằng tinh thần và vật chất, khích lệ các chiến sĩ trẻ hăng hái lên đường làm nhiệm vụ, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Long Điền, mong các chiến sĩ trẻ không ngại khó, không ngại khổ cống hiến sức trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà tổ quốc và nhân dân giao.

Đoàn cơ sở thị trấn tặng quà cho TTNN năm 2021

Ngoài ra, Đoàn cơ sở thị trấn cũng phát 150 khẩu trang y tế miễn phí phòng, chống dịch Covid-19 cho thanh niên và người thân đến tiễn đưa thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an năm 2021. Song song đó, các chi Đoàn khu phố trên địa bàn thị trấn cũng thăm tặng quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021.

Tin, ảnh: Trọng Tần