Nhằm phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần gương mẫu của lực lượng Cựu Chiến binh, Cựu quân nhân; tính chủ động, sáng tạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, ý thức pháp luật và đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa hai tổ chức, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua của Hội Cựu Chiến binh, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội Cựu Chiến binh vững mạnh.

Ngày 8/10/2020, Đoàn Thanh niên xã cùng với Hội CCB xã đồng chủ trì hội nghị ra mắt mô hình “Cựu Chiến binh làm Bí thư Đoàn danh dự” đối với 3 ấp: An Trung, An Hoà, An Lạc trên địa bàn xã, ra mắt Ban Chỉ đạo thực hiện Mô hình và các Ban Chủ nhiệm các ấp. Tham dự có đ/c Phan Phi Tuấn – PBT Thường trực Đảng ủy xã, các đ/c đại diện cấp ủy Chi bộ, Chi Hội CCB và Bí thư Chi Đoàn 03 khu dân cư thực hiện mô hình.

Chi hội CCB và Bí thư Chi Đoàn ấp An Hoà, ấp An Trung, ấp An Lạc ký kết thực hiện mô hình

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng ủy xã, đại diện Chi hội CCB và Bí thư Chi Đoàn 3 ấp trên địa bàn xã gồm: ấp An Hoà, ấp An Trung, ấp An Lạc đã ký kết thực hiện mô hình. Tính đến nay Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình “Cựu Chiến binh làm Bí thư Đoàn danh dự”, đã thành lập mô hình CCB làm Bí thư đoàn danh dự 4/4 ấp trên địa bàn xã, đạt 100%. 

Mô hình sẽ phát huy nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo, sức trẻ của đoàn viên cùng với kinh nghiệm, gương mẫu của Cựu Chiến binh. Tại buổi ra mắt mô hình, Chi đoàn và Chi hội Cựu Chiến binh các ấp đã ký kết công tác phối hợp thực hiện và đây được xem như bước khởi đầu thuận lợi trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên từ xã đến ấp, góp phần vào mối đoàn kết chung của địa phương trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn – Hội Cựu Chiến binh vững mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào và là tiền đề để các hoạt động phát huy được tính hiệu quả trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Mỹ Trinh