Đoàn trường CĐSP: Tổ chức tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin và 4 bài học lý luận chính trị

Xác định được việc học lý luận chính trị phải được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 16/9/2020, Đoàn trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin và 4 bài học lý luận chính trị với sự tham gia của hơn 300 ĐVTN.

Nội dung tìm hiểu được đăng tải trên fanpage Tuổi trẻ Sư phạm BR-VT dưới dạng Infographic. Các ĐVTN sau đó cũng đã tổ chức viết bài thu hoạch.