Ngoài việc học, kỹ năng thực hành xã hội là không thể thiếu đối với lứa tuổi học sinh. Từ đó, nhiệm vụ của nhà trường không chỉ là giảng dạy về kiến thức hàn lâm mà phải song song đó là giáo dục và rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho học sinh. Vì vậy, việc giáo dục và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh là trách nhiệm của nhà trường, Đoàn trường.

Nhận thức được vai trò của mình trong nhiệm vụ này, trong các năm học qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Minh Đạm luôn giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức các hoạt động cho học sinh nhằm rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội. Những kỹ năng mà Đoàn trường hướng tới để rèn luyện cho học sinh như: Kỹ năng tự nhận thức bản thân, Kỹ năng ra quyết định, Kỹ năng hợp tác, Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng từ chối, Kỹ năng giải quyết xung đột, Kỹ năng xác định giá trị, Kỹ năng kiểm soát cảm xúc, Kỹ năng tư duy sáng tạo, … Nhằm trang bị những kỹ năng này Đoàn các trường đã chủ động đưa các nội dung giáo dục kỹ năng vào nội dung sinh hoạt ngoại khóa cho đoan viên thanh niên. Đồng thời, Đoàn trường tiến hành tổ chức các hoạt động để rèn luyện các kỹ năng trên cho học sinh thông qua các hoạt động phong trào như: văn nghệ, cắm trại, các trò chơi dân gian, các hoạt động thể dục thể thao, về nguồn… các học sinh tham gia rất tích cực có nhiều sản phẩm đẹp, đầy sáng tạo. Đặc biệt là các kỹ năng này đã được triển khai tập huấn và thực hành bằng rất nhiều các hình thức sáng tạo của việc sinh hoạt các Câu lạc bộ học thuật trong nhà trường như: tổ chức Lễ hội Hallowen của CLB Tiếng Anh, Hội thi đọc sách của CLB Văn học, Hội thi thiết kế thiệp chào mừng ngày NGVN 20/11 của CLB KHXH, hành trình tham quan về nguồn cho học sinh được tại Đà Lạt được Đoàn trường tổ chức vào đầu tháng 4, hoạt động của CLB sáng tạo KHKT…

Đoàn Trường THPT Minh Đạm trang bị kiến thức SKSS cho ĐVTN dịp 20/11/2020

Mục tiêu giáo dục kỹ năng thực hành xã hội là trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp. Hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực. Kỹ năng thực hành xã hội giúp học sinh có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành, tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Do đó, việc giáo dục kỹ năng cho học sinh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà Đoàn trường luôn chú tâm thực hiện thật tốt để các em có được những vốn kỹ năng cho cuộc sống của các em sau này.

                                                                                            Tin, ảnh: Anh Thư