Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên năm học 2021 – 2022. Chiều ngày 12/12/2021, Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Trần Quang Khải tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập 04 bài lý luận chính trị mới cho cán bộ Đoàn, ĐVTN. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thụy Phương Thy-Phó bí thư Chi bộ nhà trường và toàn thể cán bộ Đoàn, ĐVTN. Theo đó, đoàn viên sẽ nghiên cứu 4 bài lý luận chính trị, cụ thể như: Bài 1. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài 2. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bài 3. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay. Bài 4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Việc học tập các bài học lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị trong một bộ phận cán bộ, đoàn viên.

Hội nghị trực tuyến thu hút đông đảo đoàn viên nhà trường tham gia

Thông qua hội nghị học tập các bài lý luận chính trị giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

Tin, ảnh: Diễm Ly