Đoàn Trường THPT Trần Quang Khải, huyện Long Điền phối hợp tổ chức Ngày hội Thanh niên hội nhập trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, NH 2020-2021

0
62

Trường học không chỉ giảng dạy kiến thức phổ thông theo chương trình môn học mà còn phải trang bị những kỹ năng cần thiết cho học sinh. Trong những kỹ năng đó, kỹ năng thực hành xã hội trong trường học mới có thể rèn luyện cho các em học sinh. Vì vậy, việc giáo dục và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh được Đoàn trường THPT Trần Quang Khải đặc biệt chú trọng.    

Nhận thức được vai trò của mình trong nhiệm vụ này, trong năm học 2020 – 2021, BCH Đoàn trường đã thực hiện tăng cường rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh. Trường đã phối hợp tổ chức Ngày hội Thanh niên với các kỹ năng hội nhập quốc tế hướng tới để rèn luyện cho học sinh như: Kỹ năng tự nhận thức bản thân, kỹ năng hợp tác, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng từ chối, kỹ năng giải quyết xung đột… Nhằm trang bị những kỹ năng này Đoàn trường đã chủ động đưa các nội dung giáo dục kỹ năng vào nội dung giảng dạy trong các lớp Tìm hiểu về Đoàn cho học sinh.

 Đồng thời, Đoàn trường tiến hành tổ chức các hoạt động để rèn luyện các kỹ năng trên cho học sinh thông qua các hoạt động phong trào, tiêu biểu như: Tổ chức Diễn đàn xây dựng tình bàn đẹp – nói không với bạo lực học đường; tổ chức phát động phong trào “ủng hộ miền Trung thân yêu”; thành lập các CLB; tổ chức các hoạt động xã hội trong mùa dịch Covid; tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp cho học sinh;… giúp các em có kỹ năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống từ đó tích cực học tập hơn.

Đoàn Trường THPT Trần Quang Khải trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên thông qua Ngày hội Thanh niên hội nhập

Qua các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội do Đoàn trường tổ chức, học sinh đã được trang bị những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp; hình thành những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực. Kỹ năng thực hành xã hội giúp học sinh có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày; Đồng thời, giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành, tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.

                                             Tin ảnh: Diễm Ly-Thảo My