Căn cứ vào chương trình Công  tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường trong năm học 2020-2021; thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn trường THPT Trần Văn Quan năm học 2020-2021. Vào lúc 14h ngày 01/10/2020, Đoàn Trường THPT Trần Văn Quan đã tổ chức lớp đối tượng Đoàn cho các thanh niên ưu tú khối 10. Thông qua buổi sinh hoạt chính trị ý nghĩa này các bạn thanh niên ưu tú được thấm nhuần đạo đức cách mạng, truyền thống hào hùng vẻ vang của Đoàn, quá trình rèn luyện và lớn mạnh của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời các bạn được triển khai hoàn tất hồ sơ, lý lịch để xem xét ra quyết định kết nạp Đoàn cho các thanh niên ưu tú đử bản lĩnh chính trị, lý lịch đảm bảo yêu cầu, quy định của Trung ương Đoàn.

Thanh niên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đoàn

Thông qua đối tượng Đoàn BCH Đoàn trường đã thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lí tưởng cách mạng, lí tưởng xã hội chủ nghĩa cho Thanh niên, với mong muốn Đoàn viên cùng nhau góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Hi vọng các bạn thanh niên ưu tú ngày càng cố gắng phấn đấu, cống hiến và phát huy hết sức trẻ của mình để đưa Trường THPT Trần Văn Quan ngày một phát triền hơn nữa.

Tin, ảnh: Hương Giang