Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Nhằm đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ và đoàn viên thanh niên toàn huyện. Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, BTV Huyện đoàn đã triển khai phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân“.

Theo đó CCBC trẻ huyện hỗ trợ nhập liệu, phân loại danh sách cấp phát CCCD của 7 xã, thị trấn nhằm giải quyết nhanh chóng việc trao trả CCCD có gắn chip đến người dân. Mỗi ngày đội hỗ trợ 3 ca, mỗi ca 4 CBCC trẻ với phương châm “Nhanh, gọn, thuận lợi” . 

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên thanh niên nhiệt tình, thân thiện, chu đáo và trách nhiệm trong lòng người dân. “Ngày thứ bảy tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính” còn là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh phong trào sáng kiến, giải pháp sáng tạo nhằm hỗ trợ, khuyến khích xây dựng mô hình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” của đội ngũ CBCC trẻ huyện đã thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên CBCC trong công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức và phong trào “Tuổi trẻ chung tay cải cách hành chính”. Góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của Nhân dân với bộ máy Nhà nước.

Tin, bài: Huất Thủy