Đủ độ chín mới làm quy trình cán bộ

0
1626
Sáng 4/12, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng do Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn Lê Quốc Phong khẳng định, T.Ư Ðoàn đảm bảo mọi thứ công khai, minh bạch và chỉ khi đủ điều kiện, đủ độ chín mới làm quy trình cán bộ.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng T.Ư Ðoàn cần chú trọng các giải pháp phòng ngừa, tố giác tham nhũng

Ðủ độ chín mới làm quy trình cán bộ

Làm việc với đoàn công tác, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khẳng định, Ban Bí thư T.Ư Đoàn luôn xác định, tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng, chống tham nhũng trong lực lượng ĐVTN là việc làm hết sức quan trọng. Theo đồng chí, tuy ĐVTN là lực lượng trẻ nhưng nhận thức, ý thức phòng, chống tham nhũng phải được hình thành, trở thành ý thức thường xuyên, liên tục trong quá trình rèn luyện, góp phần hình thành phẩm chất trong sáng, trách nhiệm khi đảm nhiệm các vị trí công việc sau này.

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng của T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh: “Quan trọng nhất với T.Ư Đoàn là tất cả mọi thứ phải được công khai, minh bạch hóa bằng quy định, quy chế để các bộ phận thực thi theo đúng quy định, quy chế này”.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, về vấn đề tài chính, bên cạnh việc công khai công tác tài chính chung, trong giao ban hàng quý, hàng tháng của các ban cơ quan T.Ư Đoàn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn luôn đặt ra yêu cầu xem xét các vấn đề liên quan đến cơ chế điều hành, cách thức phối hợp, giám sát thực hiện công việc; đảm bảo tiến độ chặt chẽ, đúng lộ trình trong công tác thanh, quyết toán; minh bạch hóa các nguồn thu, chi xã hội hóa…

Về công tác cán bộ trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết: “Được làm rất chặt chẽ, đúng quy trình, quy định”. “Ban Bí thư T.Ư Đoàn rất nghiêm túc trong công tác cán bộ. Một nhân sự được quy hoạch chỉ phạm một tiêu chuẩn thôi là không được, kể cả nhân sự đó đã được phê duyệt làm bí thư, phó bí thư tỉnh, thành đoàn. Đối với công tác cán bộ, T.Ư Đoàn luôn đảm bảo đúng nguyên tắc, chỉ khi nào đủ điều kiện, đủ độ chín mới làm quy trình cán bộ”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Phong cũng nhìn nhận một thực tế, do đặc thù người trẻ nên công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tổ chức, đơn vị chưa được mạnh dạn, vẫn còn hạn chế. Về điều này, Đoàn tìm giải pháp khắc phục bằng cách, trong công tác thông tin tuyên truyền làm rõ hơn về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của bạn trẻ trong phòng, chống tham nhũng; xem đây là công việc cùng với Đảng góp phần xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh. “Việc tham gia vào phòng, chống tham nhũng sẽ giúp bạn trẻ tự rèn mình, qua đó, củng cố niềm tin với Đảng, Nhà nước; từ việc có niềm tin, bạn trẻ sẽ có thêm động lực phấn đấu, cống hiến trong từng vị trí, công việc của mình”, đồng chí nói.

Ðẩy mạnh giáo dục lý tưởng, hoài bão

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những công việc T.Ư Đoàn đã làm được trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua. Ông đánh giá cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp tổ chức Đoàn trong việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính” được phát huy; trong hệ thống tổ chức đoàn, các đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm về tham nhũng.

Khẳng định Đoàn thanh niên là một trong những lực lượng xung kích đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị T.Ư Đoàn tiếp tục chú trọng các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tham nhũng. Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn cần tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và phản ánh, kiến nghị của ĐVTN cả nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn lưu ý T.Ư Đoàn với vai trò là tổ chức đại diện tiếng nói tuổi trẻ cả nước, cần đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, lý tưởng, hoài bão cho các bạn trẻ. “T.Ư Đoàn cần đẩy mạnh công tác giáo dục để làm sao các bạn trẻ yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, tin tưởng vào chế độ và sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, tạo động lực phấn đấu, cống hiến vì sự phát triển của đất nước trong mỗi bạn trẻ”, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh./.

Theo Tiền phong