Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021, Liên đội Trường Tiểu học Long Điền đã phối hợp với nhà trường tổ chức tiết đọc sách hàng tuần tại các Chi đội và lớp Nhi đồng.

Tiết đọc sách diễn ra lôi cuốn, hấp dẫn, học sinh được truyền cảm hứng đọc sách qua tiết đọc rất nhiều. Tiết đọc sách góp phần mang lại nhận thức đầy đủ các khái niệm về văn hoá đọc, tầm quan trọng của việc đọc sách, việc hình thành thói quen đọc sách, giúp các em nâng cao kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập và phát triển bản thân. Tiết đọc sách không chỉ trong thư viện mà ngay lớp học. Học sinh mượn sách từ thư viện, bạn bè, mang sách ở nhà đến lớp, đọc sách khi trống tiết…

Tiết đọc sách hiệu quả góp phần nâng cao “văn hóa đọc” trong học sinh

Cô Võ Thị Nhin – Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ “Xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thiếu niên, học sinh,… góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người xã hội Việt Nam”.

Hiệu quả Tiết đọc sách trong trường học đã mang lại sự phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi, đội viên, góp phần phát triển tri thức và hoàn thiện nhân cách, phát triển trí tuệ, hình thành những tình cảm, ý chí tích cực, góp phần xây dựng đức tính tốt, hình thành những giá trị sống cao đẹp cho các em.

Tin, ảnh: Ngọc sáng