Hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Hành động nhỏ-Ý nghĩa lớn” của Liên đội TH Võ Thị Sáu, Đất Đỏ

0
1208
      Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021; Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐĐ ngày 18/11/2020 của HĐĐ Huyện Đất Đỏ về việc tham gia, thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2020 – 2021; Căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị.
      Với mục đích tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ” của đội viên. Thông qua đó, phát huy tinh thần “Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ”, giáo dục ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, trách nhiệm cộng đồng, thúc đẩy đội viên tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích xã hội.
      Điểm mới của Phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học này, Liên Đội phát động thu gom vỏ lon với tinh thần “Hành động nhỏ – Ý nghĩa lớn”. Cứ với 10 vỏ các em sẽ đổi thành 1 phiếu thưởng “Nói lời hay – Làm việc tốt” để bốc thăm may mắn nhận quà từ Liên đội. Nên đội viên, nhi đồng các Chi đội, lớp tham gia rất nhiệt tình và hưởng ứng trên tình thần tự nguyện để chung tay giúp đỡ các bạn học sinh nghèo trong Liên đội.
Phong trào “Kế hoạch nhỏ” giúp giáo dục ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, trách nhiệm cộng đồng của các em
      Sau thời gian phát động của Liên Đội, vào ngày 15/03/2021 Liên đội đã tổng kết. Kết quả, Liên đội đã thu gom được số lượng lớn phế liệu, cụ thể như sau: Lon nước là 18.896 lon. Tổng số tiền thu được là 5.350.000 đồng.
      Liên Đội đã khen thưởng cho 10 tập thể Chi đội, lớp có thành tích xuất sắc nhất. Đó là lớp 3/6: 2705 lon, lớp 5/3: 2010 lon, lớp 5/2: 1160 lon, lớp 3/4: 1115 lon, lớp 3/1: 1050 lon, lớp 3/3: 1022 lon, lớp 4/1: 1010 lon, lớp 2/6: 985 lon, lớp 5/4: 865 lon, lớp 2/3: 863 lon. Bên cạnh đó, Phong trào “Nuôi heo đất” đã phát động thu được: 20.963.000 đồng, Liên đội đã khen thưởng lớp 4/4 đã thực hiện xuất sắc nhất với 1.602.000 đồng.
      Đạt được kết quả trên là nhờ vào sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ BCH Liên Đội và đặc biệt là các thầy cô phụ trách các Chi đội, lớp đã nhắc nhở, động viên, giáo dục học sinh ý thức thu gom, nhặt từng lon bia, lon nước ngọt,… thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt Lớp. Không chỉ vậy, Liên Đội cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và kịp thời tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu. Từ đó, động viên, khuyến khích các Chi đội, các Đội viên thực hiện tốt phong trào.
Hội đồng Đội huyện Đất Đỏ