Hội đồng Đội thành phố Bà Rịa đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong đội viên, học sinh toàn thành phố.

0
981

Từ ngày 21/9 – 25/9/2020; Hội đồng Đội thành phố Bà Rịa tổ chức cho đội viên, học sinh các liên đội trực thuộc tham quan triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thu hút 24/24 liên đội tham gia.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao sự hiểu biết về nhận thức trong đội viên, học sinh trên địa bàn thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng như lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu qua các kỳ đại hội.

Liên đội trường TH Nguyễn Bá Ngọc tham quan triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại triển lãm, các em đội viên, học sinh đã biết được những thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong những nhiệm kỳ qua. Và đặc biệt, các em đã trực tiếp nhìn thấy các tư liệu, hình ảnh, phóng sự, tranh cổ động của ông cha ta thời khai hoang, mở đất. Càng sinh động hơn qua các khẩu hiệu tuyên truyền trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử, các hoạt động văn hóa – văn nghệ tại triển lãm…

Liên đội trường TH Lê Thành Duy tham quan triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Qua đợt triễn lãm lần này, Hội đồng Đội thành phố Bà Rịa càng quyết tâm hơn nữa trong công tác tổ chức cho thiếu nhi thành phố Bà Rịa thi đua thực hiện phong trào“Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 05 điều Bác Hồ dạy” cụ thể hóa thành nhiều nội dung, hoạt động cụ thể giúp thiếu nhi dễ dàng nhận biết thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa