Nhằm tuyển chọn, công nhận, tuyên dương và tạo điều kiện cho giáo viên – Tổng phụ trách Đội thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học, sáng ngày 17/06/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã cùng với Hội Đồng Đội Thị xã tổ chức khai mạc và thi viết hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giỏi Thị xã năm học 2021-2022.

Hình ảnh tại Hội thi

Năm học 2021-2022 là một năm học đặc biệt của cả nước nói chung và Thị xã Phú Mỹ nói riêng, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giáo dục; tuy vậy, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tinh thần đoàn kết và đồng thuận của tất cả giáo viên, phụ huynh và học sinh, ngành giáo dục và đào tạo Thị xã đã vượt qua khó khăn và hoàn thành những mục tiêu theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học; trong đó, có sự đóng góp của đội ngũ giáo viên – Tổng phụ trách Đội.

Phát biểu của Ban tổ chức Hội đồng thi 

Hội thi giáo viên – Tổng phụ trách Đội giỏi được tổ chức nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh của mỗi trường, thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục. Hội thi cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên – Tổng phụ trách Đội, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV – TPT Đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Thị xã.

Tham gia nội dung thi viết sáng ngày 17/6/2022 có 07 giáo viên là những giáo viên – Tổng phụ trách Đội tiêu biểu, xuất sắc, đã trải qua cuộc thi và đạt kết quả tốt của phần thi viết sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến trong lĩnh vực Công tác Đội và phong trào thiếu nhi. 

TIN BÀI: THỤY VI