Thực hiện kế hoạch phối hợp số 10KHPH-TĐ-PGDĐT ngày 18/4/2021 của Hội đồng Đội Thị xã Phú Mỹ phối hợp Phòng GD&ĐT Thị xã tổ chức phát động phong trào Tuần thi đua cao điểm từ ngày 26/4-29/4/2021 chào mừng Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021)  “80 mùa hoa – Đội ta lớn lên cùng đất nước”.

Hình ảnh ôn truyền thống tại trường THCS Phước Hòa, phường Phước Hòa

Sáng thứ 2 ngày 26/4/2021, 32 Liên Đội tại các trường TH, THCS  trên địa bàn Thị xã đồng loạt tổ chức Lễ Chào cờ Đội gắn với sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 19/5/2021).

Hình ảnh ôn truyền thống tại trường TH Văn Lang, xã Tân Hòa

Hội đồng đội Thị xã lựa chọn Liên Đội trừờng THCS Phước Hoà được chọn làm điểm, tại đây Liên Đội Ôn truyền thống Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021).

Tin bài: Thụy Vi