Thực hiện Kế hoạch triển khai chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn 2018-2022 của Hội đồng Đội Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Trong thời gian qua Hội đồng Đội Thị xã Phú Mỹ đã chỉ đạo 100% các Liên đội trên địa bàn Thị xã triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên. Để các Liên đội thực hiện tốt hoạt động này, Hội đồng Đội Thị xã Phú Mỹ đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/HĐĐ ngày 9/03/2021 về việc Triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh” Giai đoạn 2018 – 2022.

Các Liên đội đã lựa chọn hình thức phù hợp, tạo sân chơi cho các em rèn luyện, tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn và triển khai chương trình rèn luyện đội viên. Kết quả 100% Liên đội trên địa bàn Thị xã đã triển khai cho đội viên đăng ký thực hiện Chương trình Dự bị đội viên và Rèn luyện đội viên các hạng Măng Non, Sẵn Sàng và hạng trưởng Thành, tạo môi trường cho các em học tập, rèn luyện, hướng dẫn các em tham gia, thực hiện các nội dung chương trình rèn luyện đội viên, tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí rèn luyện của đội viên, thiếu niên và nhi đồng tùy thuộc vào tình hình thực tế của địa phương, tạo khí thế vui tươi, ấn tượng, tự hào trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng. Đặc biệt Hội đồng Đội Thị xã đã chỉ đạo liên đội trường TH Nguyễn Thị Định, phường Tân Phước, trường THCS Hùng Vương tổ chức chương trình “Rèn luyện đội viên” điểm để các Liên đội qua đó rút được kinh nghiệm tìm ra những giải pháp phù hợp để triển khai Chương tình Rèn luyện đội đạt hiệu quả cao.

Hình ảnh quang cảnh thực hiện nghi lễ chương trình rèn luyện Đội viên

Việc triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện đội viên” đã tạo phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện và sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Tin bài: Hội Đồng Đội Thị xã Phú Mỹ – Thụy Vi