Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành phố Bà Rịa tổ chức khởi động Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”- chặng 2

0
851

Sáng ngày 29/8/2020, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành phố Bà Rịa tổ chức Khởi động Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”- chặng 2

“Sau thành công của đợt 1 vào ngày 28/06/2020, Sacombank tiếp tục đồng hành cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Chương trình đi/chạy bộ trực tuyến “Những bước chân vì cộng đồng” – chặng 2, nhằm gây quỹ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Lự tại xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. “Những bước chân vì cộng đồng” sẽ diễn ra từ ngày 29/08 đến hết ngày 23/09/2020, không giới hạn đối tượng tham dự và không quy định cự ly đăng ký. Với mỗi km vận động viên đi/chạy được, Sacombank sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ”

Trong buổi lễ, anh Trần Thanh Tiến Đạt – Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố Bà Rịa phát biểu khởi động chương trình vận động các anh chị hội viên thanh niên luyện tập thể dục thể thao, nhiệt tình tham gia tốt các “chặng” do ban tổ chức đề ra để gây quỹ. Có 11/11 đại diện Ủy Ban hội Liên hiệp Thanh niên phường, xã tham gia và hưởng ứng đi bộ và chạy bộ trong buổi đầu khởi động Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”- chặng 2.

Anh Trần Thanh Tiến Đạt – Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố Bà Rịa phát động chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” – chặng 2.

Nhằm tuyên truyền rộng rãi trong hội viên thanh niên về ý thức rèn luyện sức khỏe, vận động thanh niên tự giác luyện tập thể dục thể thao theo điều kiện của bản thân và hưởng ứng Cuộc vận động “10.000 bước chân mỗi ngày”. Đồng thời, lan toả tinh thần nhân ái, ủng hộ gây quỹ xây dựng các Nhà văn hoá cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.Chương trình lần này nhằm gây quỹ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Lự tại xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.Với mỗi km vận động viên đi/chạy được, Sacombank sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ.

Thanh niên, Hội viên phường, xã tham gia và hưởng ứng Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”- chặng 2.

Chỉ đạo Ủy Ban hội các phường, xã trên địa bàn thành phố Bà Rịa tuyên truyền, lan tỏa về Chương trình đến đông đảo hội viên thanh niên, cộng đồng và xã hội; kêu gọi hội viên thanh niên đăng ký tham gia Chương trình gắn với triển khai phong trào “10.000 bước chân mỗi ngày”. Mỗi đơn vị phải đạt từ 10 hội viên, thanh niên đăng ký và tham gia đi bộ/chạy bộ trong chặng 2.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa