Hội nghị gặp gỡ, giao lưu giữa lãnh đạo thành phố Bà Rịa với Đoàn viên Thanh niên năm 2021

0
93

Ngày 18/6/2021 Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với đoàn viên thanh niên tại Hội trường Thành đoàn Bà Rịa.

Cán bộ đoàn chủ chốt của các cơ sở đoàn trực thuộc gửi đến lãnh đạo thành phố xoay quanh các vấn đề về đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đoàn thanh niên trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai doạn 2019-2021.

Nhằm tạo điều kiện để cán bộ đoàn viên, thanh niên thành phố gặp gỡ, giao lưu, đối thoại với lãnh đạo thành phố về các vấn đề liên quan đến công tác thanh niên đặc biệt là vấn đề đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đoàn thanh niên trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai doạn 2019-2021; Tạo cơ hội để cán bộ, đoàn viên thanh niên được lắng nghe và nắm bắt những chủ trương, chính sách về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng của thành phố; đồng thời thể hiện tâm tư nguyện vọng, đề xuất những kiến nghị chính đáng trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Tham dự và chủ trì buổi Hội nghị có đ/c: Nguyễn Ngọc Thành – UV.BTV Thành ủy – Trưởng Ban Dân vận Thành Uỷ Bà Rịa với sự tham gia của các cán bộ đoàn chủ chốt của các cơ sở đoàn trực thuộc.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến của các cán bộ đoàn chủ chốt của các cơ sở đoàn trực thuộc gửi đến lãnh đạo thành phố xoay quanh các vấn đề về đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đoàn thanh niên trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai doạn 2019-2021 mà các bạn trẻ quan tâm như: giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương; giải pháp nâng cao kiến thức, tổ chức các sân chơi, hoạt động nhằm giao lưu.

Đ/c Nguyễn Lê Ngân Tố – Bí Thư đoàn Phường Long Hương gửi đến lãnh đạo thành phố xoay quanh các vấn đề về đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đoàn thanh niên trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2019-2021.

Phát biểu tại Hội nghi, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – UV.BTV Thành ủy – Trưởng Ban Dân vận Thành Uỷ Bà Rịa , khẳng định đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa để Thành ủy, UBND nắm rõ tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu ; từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho  thế hệ trẻ thành phố Bà Rịa.

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại ngày hôm nay ĐVTN trong thành phố đã được thông tin về tình hình kinh tế xã hội, những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa