HỘI NGHỊ SƠ KẾT KẾT LUẬN SỐ 07-KL/TWĐTN-BTC CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CÁN BỘ ĐOÀN GIAI ĐOẠN 2019 – 2022

HỘI NGHỊ SƠ KẾT KẾT LUẬN SỐ 07-KL/TWĐTN-BTC CỦA
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CÁN BỘ ĐOÀN
GIAI ĐOẠN 2019 – 2022

Sáng ngày 28/10/2021, tại Phòng họp Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết Kết luận số          07-KL/TWĐTN-BTC ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Đ/c Hồ Thị Ánh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Đ/c Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Tỉnh đoàn và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; các đồng chí là Bí thư, phó bí thư các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Tại hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Kết luận số 07, qua đó đề ra những giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ Đoàn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Đ/c Hồ Thị Ánh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị phát huy sức mạnh tập thể, quan tâm, tạo điều kiện về công tác đào tạo, quy hoạch, chế độ chính sách và đầu ra đối với đội ngũ cán bộ Đoàn đang công tác tại các địa phương.