HỘI NGHỊ SƠ KẾT KẾT LUẬN SỐ 08-KL/TWĐTN-BTC CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN VỀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2019 – 2022

HỘI NGHỊ SƠ KẾT KẾT LUẬN SỐ 08-KL/TWĐTN-BTC CỦA  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
VỀ CÁC GIẢI PHÁP 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN
TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2019 – 2022

Chiều ngày 28/10/2021, tại Phòng họp Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019 – 2022. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Đ/c Hồ Thị Ánh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Đ/c Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Tỉnh đoàn và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, các đồng chí là Bí thư các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Tại hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Kết luận số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, tham luận của các đơn vị, qua đó đề ra những giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ Đoàn trên địa bàn dân cư nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự hội nghị, Đ/c Hồ Thị Ánh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị cần tăng cường tính chủ động, đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động của bộ máy các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư đồng thời báo cáo, đánh giá đúng thực trạng tổ chức hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư để kịp thời đưa ra những phương hướng, giải pháp khắc phục hiệu quả.