HỘI NGHỊ SƠ KẾT VIỆC TỔ CHỨC CHO ĐOÀN VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN TẠI NƠI CƯ TRÚ GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

HỘI NGHỊ SƠ KẾT VIỆC TỔ CHỨC CHO ĐOÀN VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN TẠI NƠI CƯ TRÚ GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

 Chiều ngày 28/10/2021, tại Phòng họp Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt đồng Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 – 2022. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Đ/c Hồ Thị Ánh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Đ/c Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Tỉnh đoàn và các đồng chí đại diện các huyện, thị, thành phố, các Đoàn trực thuộc.

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá việc triển khai hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú và những kết quả đạt được trong việc thời gian vừa qua, định hướng về các tiêu chí nhận xét, đánh giá, xếp loại đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú hàng năm, qua đó cũng rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hiệu quả từ các đơn vị để từ đó nhân rộng các mô hình, triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh.

Sau thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Đ/c Hồ Thị Ánh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn kết luận những nội dung tại Hội nghị và đề nghị các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn phối hợp cùng các đơn vị tiến hành việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện, phối hợp với các địa bàn phân công phụ trách hỗ trợ Đoàn cơ sở phường, xã, thị trấn và các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện tốt quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.