Hội nghị trực tuyến triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

0
1322

Ngày 19/6/2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên tại 64 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Hội nghị nghe PGS.TS. Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại trụ sở VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Minh – Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ các tỉnh đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tỉnh. 

Đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến

Đồng thời Tỉnh đoàn đã chia sẻ link trực tuyến Youtube các bài học lý luận chính trị lên Group facebook cán bộ Đoàn – Hội toàn tỉnh với 225 thành viên tham gia.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tin, bài: Hoa Mai