Hội thảo nâng cao chất lượng Tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư năm 2019

0
1436

Thưc hiện kế hoạch số 396-KH/TĐTN-TCKT ngày 16/10/2019 về việc tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng Tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư năm 2019. Ngày 31/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng Tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư năm 2019 với thành phần tham gia Hội thảo gồm có Lãnh đạo Tỉnh đoàn, đại diện các ban chuyên môn, lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, Bí thư các huyện, thị, thành đoàn và Bí thư các xã, phường, thị trấn.


Quang cảnh diễn ra Hội thảo

Hội thảo là dịp để tổ chức đoàn từ cấp huyện đến cấp cơ sở có cơ hội trao đổi ý kiến đưa ra những tồn tại hạn chế và nêu giải pháp khắc phục đối với các nội dung như: về công tác đoàn viên, công tác cán bộ đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng,và vai trò của cấp ủy đối với hoạt động của tổ chức đoàn tại địa phương,…

Những vấn đề đưa ra trong Hội thảo phần nào để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thời gian tới đưa nhiều giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức đoàn cơ sở đoàn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tin, ảnh: Hoa Mai