HỘI THI TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CÂU HỎI VÒNG THI VIẾT HỘI THI TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2020)

Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập, vào thời gian nào và được thành lập trên cở sở hợp nhất những tổ chức Cộng sản tiền thân nào? Tổng Bí thư đầu tiên là ai?

Câu 2: Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua mấy kỳ Đại hội? Nêu rõ thời gian, địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu, chủ đề của các kỳ Đại hội? Nêu tên của các đồng chí Tổng Bí thư (hoặc Bí thư thứ nhất) từ khi Đảng ta được thành lập đến nay?

Câu 3: Đảng ta khởi xướng đường lối đổi mới đất nước từ Đại hội lần thứ mấy, năm nào? Hãy nêu những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý từ khi đổi mới đến nay của Đảng?

Câu 4: Ban hãy cho biết những dấu ấn lớn nhất trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những dấu ấn nào?

Câu 5: Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập năm nào? Tên các đồng chí Bí thư Đảng bộ qua các thời kỳ?

Câu 6: Từ truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, bạn hãy nêu suy nghĩ của mình về trách nhiệm của thế hệ trẻ nhằm xây dụng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh?

Ban Tổ chức Hội thi