Hưởng ứng phong trào “Triệu túi an sinh” do Trung Ương Đoàn phát động. Thành đoàn Vũng Tàu trao tặng túi an sinh cho đoàn viên thanh niên bị ảnh hưởng trong đợt dịch Covid19

0
19
Hưởng ứng phong trào “Triệu túi an sinh” do Trung Ương Đoàn phát động. Thành Đoàn Vũng Tàu đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận thành phố Vũng Tàu chuẩn bị hơn 3.000 túi an sinh để gửi đến người dân trong khu phong tỏa và người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 và trao tặng 150 túi an ninh cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong đợt giãn cách.